Bestuur

De stichting Samen Voor Sri Lanka is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder no.: 24339842. Zij heeft de ANBI –status no.: 8112.25.823, dossiernr. : 57055.

Het bestuur wordt gevormd door:

C.P. (Boy) Burger voorzitter
A.P.C. (Ad) Denisse secretaris
F.A. (Frans) Wevers penningmeester

 

In Sri Lanka is haar zusterorganisatie opgericht; de Samen Voor Sri Lanka Foundation. Deze is door de Srilankaanse overheid erkend als Non Gouvernementele Organisatie (NGO); FILE 10811.

Het bestuur van deze NGO bestaat uit:

F.A. (Frans) Wevers voorzitter
A.P.C. (Ad) Denisse secretaris
D.M.G. (Malike) Gunasekera de Silvalocale representative

 

De kindertehuizen staan onder toezicht van een lokaal bestuur. In elk bestuur zijn o.a. clerus, artsen, lokale overheid en Kinderbescherming vertegenwoordigd.

Voor de kleuterschool is een groep ouders actief in de begeleiding van de kinderen.

Tweemaal per jaar informeert de stichting haar donateurs en belangstellenden via een nieuwsbrief.

Werkzaamheden

Scholing

studietoelagen / schoolgeld / reiskosten

De stichting stelt studietoelagen, schoolgelden en tegemoetkoming in reiskosten ter beschikking.

De kinderen/studenten worden geselecteerd door leerkrachten en/of geestelijke leiders.

Iedere drie maanden vindt er evaluatie plaats van de leerprestaties.

Huisvesting

kindertehuizen / opvanghuizen / privéwoningen(gehandicapten)

De stichting verleent financiële steun aan kindertehuizen en opvangplaatsen (ook voor gehandicapte kinderen) en ziet toe op het functioneren daarvan; zo nodig probeert zij haar invloed aan te wenden tot wijziging van beleid.

De stichting financiert en bouwt in eigen beheer kindertehuizen. Ook draagt zij zorg voor de running costs daarvan. Daarnaast is zij werkgever voor de staf.

Zorg

tehuizen / individuele ondersteuning / opvang in nood- en crisissituaties (calamiteiten)

Voor de kinderen in de tehuizen onder haar beheer draagt de stichting alle kosten voor huisvesting voeding, kleding, scholing, etc.

De stichting helpt gehandicapten met het bouwen van een eigen huis en het inrichten van een eigen werkplek.

Noodsituaties

De stichting helpt in noodsituaties zoals een tsunami.