Child Care and Development Centre

Voorschoolse opvang en zuigelingenzorg ontbreken in Handapanwala. Deze zorg wil de stichting combineren met een kindertehuis. Beide onderdelen vullen elkaar aan en de functies versterken elkaar. Tevens wordt door aan de bevolking zorg en onderwijs aan te bieden het kindertehuis ingebed in de samenleving en mag van daaruit steun voor het kindertehuis worden verwacht. De opbrengsten van het montessorionderwijs en dagopvang worden aangewend voor de running costs van het kindertehuis. Het health care center staat onder supervisie van een kinderarts die werkzaam is in het Central Hospital te Kurunegale en wier studie indertijd is bekostigd door de stichting.

 

Doelstelling: uitbreiding van de opvang van en de zorg voor 28 kinderen (nu 22 kinderen).

Dit tehuis biedt opvang aan 22 weeskinderen. Jongens in de leeftijd van 3 tot 18 jaar.

Het tehuis is geopend in 2008, pas in 2015 hebben de eerste kinderen hier hun O/level examen gedaan. Voorts zal worden bezien of hier ook vocational trainingen kunnen worden gegeven.

nieuw project

In 2017 is in Child Care and Development Centre begonnen om in samenwerking met de National Dangerous Drugs Control Board stafleden op te leiden tot consulenten op het gebied van drugsbestrijding onder jongeren. Deze opleiding neemt drie jaar in beslag. Daarna zal (in de buurt van) Kurunegale een bescheiden locatie moeten worden gevonden waar jongeren kunnen worden opgevangen en waar voorlichtingsactiviteiten zullen worden gecoördineerd.