Beloningsbeleid

De leden van de besturen, zowel in Nederland als in Sri Lanka, krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij doen hun werk geheel onbezoldigd. Reizen naar Sri Lanka of naar Nederland worden uit eigen middelen betaald.

De NGO heeft voor haar kindertehuizen in totaal 15 mensen in dienst. Zij ontvangen een salaris en de organisatie draagt sociale lasten af voor hun wettelijke pensioenvoorziening.

De kleuterschool heeft 3 leerkrachten in dienst die deels door de overheid, deels door de organisatie worden betaald.