Anna-Wilhelmina Home for Children te Madampella

Al in september 2004 werd in gesprekken met het Ministerie van Sociale Zaken duidelijk dat er in bepaalde gebieden grote behoefte is aan tehuizen voor straatkinderen; kinderen die aan hun lot worden overgelaten door het ontbreken van ouders of doordat de ouders zelf ontspoord zijn. Tientallen duizenden moeders werken in het Midden Oosten, omdat zij in Sri Lanka geen middelen van bestaan kunnen vinden. Hun kinderen worden overgelaten aan de zorg van de grootouders die vaak niet in staat zijn om op een behoorlijke wijze voor hen te zorgen. Een aantal weeshuizen stamt nog uit de tijd van de Engelse overheersing en is hoognodig aan vervanging toe.

 

Uitgaande van de noodzaak tot bescherming van de rechten van de minst bedeelde kinderen in Sri Lanka is het doel van de stichting dat kinderen in waardigheid en sociale geborgenheid kunnen opgroeien door hun onderdak te verschaffen en hun maatschappelijke status te bevorderen, met inachtneming van hun eigen inbreng, zelfrespect en (verborgen) mogelijkheden en capaciteiten om zo te worden tot respectabele leden van de gemeenschap. Zij zal alles in het werk stellen om dit in doel te doen slagen.

In het dorpje Madampella, ongeveer een uur rijden noord oost van Colombo, heeft een donateur een perceel van 27.000 m2 gekocht en deze aan NGO Samen voor Sri Lanka overgedragen. Hierop is een kinderhuis gebouwd waar 64 kinderen hun thuis kunnen hebben.

Op 12 december 2006 heeft de toenmalige ambassadeur van Nederland in Sri Lanka, de heer drs. R. van Dijk, het pand officiëel geopend.

 

Doelstelling: uitbreiding van de opvang van en de zorg voor 40 naar 60 kinderen.

Bij opname variëren de kinderen in leeftijd van drie tot twaalf jaar; jongens en meisjes.

Na het bereiken van de leeftijd van 16 jaar moeten de jongens en de meisjes gescheiden worden opgevangen. Dat betekent dat de meisjes hier na het O/level kunnen blijven en voortgezette studies volgen (A/level) c.q. een vocational training volgen voor een verdere beroepsopleiding. Bij een universitaire studie of Hbo-opleiding zullen zij buitenshuis gaan wonen met begeleiding op afstand.

Voor de jongens wordt, zodra zij het O/level-examen hebben behaald of zestien jaar zijn geworden, een ander tehuis gezocht. Volgens voorschrift van de Srilankaanse autoriteiten mogen jongens en meisjes nu hun zestiende jaar niet in hetzelfde tehuis verblijven. Ook zij zullen dan daar hun voortgezette studies kunnen volgen of een beroep leren (vocational training). Voor de opvang en doorstroom van de jongens is het Child Care and Develoopment Centre te Kurunegale opgericht.

Momenteel zijn de kinderen van het Anna Wilhelmina Home for Children ondergebracht in diverse tehuizen in afwachting van een grondige renovatie en nieuwe indeling van de gebouwen.